EHSC

Váš partner v oblastech :

Podnikové ekologie

 • voda (odběr, vypouštění, havarijní plánování, ...)
 • odpady (souhlasy, zajištění povinností původce, Odpadový hospodář, ...)
 • obaly (evidence, hlášení EKOKOM, MŽP)
 • ovzduší (souhlasy, provozní řády, evidence, hlášení, ...)

BOZP a PO

Prevence závažných havárií

IPPC

EIA

Chemické látky a přípravky

 • Chemický zákon (zákon č. 350/2011 Sb.)
 • REACH
 • CLP
 • školení osobou odborně způsobilou

E-learning

 • BOZP
 • PO
 • Řidič referent
 • konkrétní školení dle vaší dokumentace a pravidel

NOVINKA

Komplexní správa revizí

 • Komplexní správa portfolia revizí za klienta (bez starostí, bez šanonů, bez práce)
 • Optimalizace nákladů
 • Veškerá správa online pomocí softwaru v klientské zóně s unikátním přístupem pro klienta (ředitel, vedoucí, technik)
 • Zprostředkujeme provedení revizí, včetně odstranění případných závad zjištěných při revizi

---

Informační letáčky ke stažení

 

 
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)